NOR
. . . mennesker får systemer til å virke

 


HOVEDSIDE
Noen tidligere kunder
 
 
 
NOR Kvalitet & Kompetanse - FoUI-Forretningsutvikling   Forskning   Innovasjon Kompetanse

FoUI-Forretningsutvikling   Forskning   Innovasjon KompetanseNOR Kvalitet og Kompetanse AS gir ledende spesialrådgiving for å lykkes med implementering av strategi via arkitektur og kommunikasjon til økt lønnsomhet via ledelse-/ kvalitet- og sikkerhetssystem som virker, med den dokumentasjon virksomheten trenger! Her opplever virksomheter logisk praktisk tilnærming for å forstå riktig kvalitet i leveranser med forenklede men effektive prosesser. Samtidig implementeres lov/forskrifter rett i prosedyrer og prosessnivå, med innebygd GDPR- o a. sikkerhetssystem inkl. ISO-baserte ledelsessystem frem til 3.Parts akkreditering leveres. Kompleks hverdag omdannes til oversiktlighet for prosesseiere i dynamiske SMARTè system. Digitaliserte prosesskart og dashbord gir styringsmuligheter i sanntid. Gevinst gir økt bevisst handlingskompetanse til bestillerkompetanse, bærekraftig gevinstrealisering, lønnsomhet og konkurransekraft. 

 

Mer enn 650 næringslivsledere har gjennomgått slik opplæring på masternivå høgskole og nasjonale kurs, og mange frem til internasjonalt anerkjent personellsertifikat-EOQ og IPC. De arbeider i dag på ulike ledernivå med kvalitetsledelse som fag, noen profesjonalisert til arbeid med innovasjon, andre til forbedringsarbeid i SMB-bedrifter og store organisasjoner og andre igjen som akkrediterte eksternrevisorer.

 

-      FoU-Forretningsutvikling, Innovasjon, Effektivisering, Digitalisering

-      Lederutvikling, Ledelsessystem, Kompetansestyring, Rekruttering, Trainee

-      Samfunnsutvikling, Coaching, Folkehelse, Bærekraft

Som Coach gir vi ledere og ledergrupper eierskap til bevisst forretningsutvikling for selv å trene på å utvikle effektive prosesser, forstå bestillerkompetanse på riktig kvalitet i leveranse, bygge arkitektur for digitalisering og SMARTèsystem, utvikle organisasjonskultur. Her vil ledergrupper, du som leder eller Trainee. Du får unik lederkompetanse og blir pådriver til innovasjonsarbeid, produkt-/tjenestedesign og kan  øke gevinstsikring og konkurransedyktighet, bidra til næringsutvikling med samfunnsansvar og økt bærekraft. 

 

Som Aksjonsforsker tar jeg oppdrag også med å gjennomføre krevende FoU-Innovasjon. Internt i din virksomhet gjennomføres prosjekter induktivt, og i tråd med allerede vedtatt strategi. Prosjekt kan organiseres med virkemiddelapparatet i Norge og evt. skatteFUNN. Prosjektgjennomføring i tråd med fremdriftsplan, dokumentert i IKT-integrasjonsskisser og gevinstrealiseringsplan, forberedt effektivisering generelt, digitalisert til dashbordløsning og IoT til styring i sanntid spesielt. Kan evt. leveres til videre valg for kunstig intelligens og automatiseringsteknologi. Prosjekter kan også leveres ferdig implementert i virksomhet i samhandling med ledelse og ansatte, som vil sitte igjen med eierskap og kompetanse. Ved behov fremskaffer vi nødvendig kompletterende spesialistkunnskap til å redusere konsekvenser av avvik for å sikre avtalt måloppnåelse.

   

Som sertifisert rekrutterer NEO-PI-3 Personlighetstest bidrar vi i samarbeid med HR i bedrift til å rekruttere ledere til FoUI-basert innovasjon, strategisk kompetansestyring og analysere og lede arbeid med kontinuerlig forbedring av organisasjonsutvikling og omdømme. Jeg besitter kompetanse fra nasjonal- og regionalpolitisk arbeid med organisasjonsutvikling og Pro-Aktivt arbeid for samarbeidsløsninger med myndighetsapparatet og Frivilligheten. 

 

Benytt deg av vår handlingskompetanse til å utvikle et trygt lederskap, digitalisert SMARTè-system og samhandlingskompetanse til å omdanne strategi til økt forutsigbarhet og bærekraft gjennom produktet:Helhetlig virksomhetsstyring. En systematikk med EFQM; Økt modenhet for konkurranseutsatt virksomhet. Her garanteres du økt målt effektivtet og mer lønnsom drift. Internkurs tilpasses aktuell situasjon i virksomhet. Kontakt tlf. 900 52 259.

 

Ønsker du næringspolitisk kompetanse fra forskning, utdanning, innovasjon-/omstilling og endringsledelse med unik implementeringskompetanse og 30 års erfaring så la oss ta en prat. Akkreditert EOQ-Quality Systems Manager, Quality Lead Auditor første gang i 1999 og senere Assessor til Den Norske Kvalitetsprisen gir tillit hos kunder. Virksomhetens eiere og ledere oppnår økt trygghet med eierskap til løsning! La oss se mulighet for innovasjon.  

 
Tips en venn