NOR
. . . mennesker får systemer til å virke

 


HOVEDSIDE
Noen tidligere kunder
 
 
 
NOR Kvalitet & Kompetanse - Kvalitetssystemer   Forretningsutvikling   Lederutvikling

Kvalitetssystemer   Forretningsutvikling   LederutviklingNOR Kvalitet og Kompetanse AS er spesialisert for gode, lønnsomme ISO-kvalitetssystemer som virker, med riktig dokumentasjon dvs. ikke mer enn virksomheten trenger. Ønsker du  en praktisk tilnærming for å implementere lov og forskrift i prosedyrene, for å gjøre en kompleks hverdag om til enkle prosesser i et system, og omdanne strategier til riktig kvalitet, nivå og leveranse? Vi vil følge virksomheter frem til akkreditert sertifikat av 3.Part.

 

Mer enn 650 næringslivsledere har gjennomgått vår opplæring på høgskole-masternivå og nasjonale kurs og mange frem til internasjonalt anerkjent personellsertifikat EOQ. Disse arbeider i dag på alle ledernivå innen fag, noen profesjonalisert til forbedringsarbeid i store organisasjoner - andre som revisor.

 

-          Kvalitetsledelse, kvalitetssystemer og opplæring

-          Forretningsutvikling / Virksomhetsstyring

-          Lederutvikling og rekruttering

Vi utvikler ledere til å drive forretningsutvikling, og selv kunne utvikle effektive prosesser, kvalitetssystemer, organisasjon og kultur, og bli pådrivere i revisjonsarbeid og kontinuerlig forbedring. Som lektor og aksjonsforsker innenfor endringsledelse drives opplæring og innovasjon fremover i virksomheter med over 30 års erfaring fra området. Med akkreditering som Quality Lead Auditor første gang i 1999 får du erfaringsbaserte effektive systemer. 

 

Som sertifisert rekrutterer NEO-PI-3 Personlighetstest i samarbeid med HR i bedrift, rekrutterer vi ledere til FoUI-basert innovasjon, strategisk kompetansestyring og kvalitetssystem. Benytt vår kompetanse til å utdanne trygge ledere med system- og handlingskompetanse til å omdanne strategier til bærekraft, økt forutsigbarhet og mer lønnsom drift.  Kontakt: E post post@norkk.no Mobil:900 52 259

 

 

 
Tips en venn