NOR
. . . mennesker får systemer til å virke

 


HOVEDSIDE
Noen tidligere kunder
 
 
 
NOR Kvalitet & Kompetanse - Noen tidligere kunder

Offentlig/ kommunale virksomheter

Akershus Fylkeskommune

Akershus Universitetssykehus HF

A-hus Ambulant Interkommunale Team

Asker Kommune

Askøy Kommune

Bærum Kommune

Bergen Kommune

Bråset bo- og behandlingssenter

Bufetat SØR

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Drammen Kommune

Forsvarets Logistikkorganisasjon

Forsvarsmateriell

Forsvarets Logistikk Organisasjon Air Systems

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkeslegen i Buskerud

Hammerfest Kommune

Helse Fonna

Helse Sør Øst

Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF

Helse Sør Øst, Vestre Viken BUPA

Helse Sør Øst, Østfold Sykehus 

Høgskolen i SørØst-Norge

Høgskolen i Volda

Hjartdal Kommune 

Karmøy Kommune

Kongsberg Kommune, Helse og Omsorg

Kongsberg Helsestasjon

Kongsberg Sykehus

KRIPOS

LIER Kommune

Modum Kommune

Meløy Kommune

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM

Nordisk Ministerråd                                         Kompetanseutviklingsprosjekt: Kjernekompetanse

Norwegian Defence Logistics Organization.              Forsvaret Air Systems. NH 90 Section

NSB Persontog Konsernledelsen                                 System kvalitet/HMS/Miljø.Omstilling jernbanereform  

Nøtterøy Kommune 

Os Kommune

Oslo Kommune                                                Helseetaten

Oslo Kommune                                                         HMS-Internkontroll, IKT-Mat.

Porsgrunn Kommune, Legevakt

Ringsaker kommune

Røyken Kommune

Sjøforsvarets baser Marinen

Statens Kartverk

Svelvik Kommune

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet HF

Helse Sør, Sørlandet Sykehus laboratorier 

Helse Sør-Øst Vestre Viken 

Ullevål Universitetssykehus

Universitetssykehuset i Oslo

-Aker sykehus

-Rikshospitalet

-Ullevål Sykehus

Tjøme Kommune

Voss Kommune

 

Private og  konkurranseutsatte virksomheter

Apotek 1 Norge AS

Bennex AS

Berendsen Tekstilservice AS

Blink Hus AS

Diakonsykehjemmet Sykehus AS

DnB NOR Konsernledelsen

FMC Technologies Overseas Ltd. Olje og Gass

Helsehuset Kongsberg AS

HMS Frisk AS

Hydranor AS Teknologiparken Kongsberg

JobbIntro AS Horten

Kongsberg Automation Conecranes AS

Kongsberg Maritime AS Offshore

Kongsberg Terotech AS

Mayskogen Avlastningssenter

Modum Bad Stiftelse

Møllers Tran

NSB Persontog Konsernledelsen                                Kvalitetssystem ISO 9001 til Konkurranseutsetting 

NSB Øst og Riks, Trafikksikkerhet og kvalitet

Omsorgspartner AS

Oslo SporveierAS

Pasient Og Brukerombudet i Buskerud

ProPartner AS

Prosjektforum AS

Rehabiliteringssenteret Rauland AiR AS.

REMA 1000

SIEMENS Healthcare Norge

SIEMENS Oil and Gas AS.                                           Teknologiparken Kongsberg

Statoil ASA

Synergi Helse

Tafjord Kraft AS

Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Tomra ASA

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

WestControl AS

DNV Det Norske Veitas