NOR
. . . mennesker får systemer til å virke

 


HOVEDSIDE
Noen tidligere kunder
 
 
 
NOR Kvalitet & Kompetanse - FoUI-Forretningsutvikling   Forskning   Utdanning   Kompetanse

FoUI-Forretningsutvikling   Forskning   Utdanning   KompetanseNOR Kvalitet og Kompetanse AS gir ledende spesialrådgiving for å lykkes med implementering av strategier via arkitektur for kommunikasjon i lønnsomt ledelse-/ kvalitet- og sikkerhetssystem som virker og med den dokumentasjon virksomheten trenger! Her opplever virksomheter logisk praktisk tilnærming for å forstå riktig kvalitet i leveranser med forenklede men effektive prosesser. Samtidig implementeres lov/forskrift rett i prosedyrer og prosessnivå, med innebygd GDPR- og andre sikkerhetssystem. Også ISO-baserte ledersystem frem til 3.Parts akkreditering leveres. Kompleks hverdag omdannes nå for prosesseiere i dynamiske SMARTè system. Digitaliserte prosesskart og dashbord kan i styringsrett i sanntid. Gevinster er bestillerkompetanse for økt gevinstrealisering, økt lønnsomhet og konkurransekraft. 

 

Mer enn 650 næringslivsledere har gjennomgått slik opplæring på masternivå høyskole og nasjonale kurs, og mange frem til internasjonalt anerkjent personell-sertifikat EOQ. De arbeider i dag på ulike ledernivå med kvalitetsledelse som fag, noen profesjonalisert til arbeid med innovasjon, andre til forbedringsarbeid i SMB-bedrifter og større organisasjoner og andre igjen som eksternrevisorer.

 

-      FoUI-Forretningsutvikling, Effektivisering, Digitalisering

-      Lederutvikling, Ledelsessystem, Kompetansestyring, Coaching

-      Samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Rekruttering, Bærekraft

Som Coach gir vi ledere og ledergrupper eierskap til bevisst forretningsutvikling for selv å trene på å utvikle effektive prosesser, forstå bestillerkompetanse på riktig kvalitet i leveranser, bygge arkitektur for digitalisering og SMARTèsystem og utvikle organisasjonskultur. Her vil ledergrupper, du som leder eller Trainee. Du får unik lederkompetanse og blir pådriver til innovasjonsarbeid, produkt-/tjenestedesign og kan  øke gevinstsikring og konkurransedyktighet, bidra til næringsutvikling med samfunnsansvar og økt bærekraft. 

 

Som Aksjonsforsker tar jeg oppdrag også med å gjennomføre krevende FoU-Innovasjoner, hvor vi sammen med virksomhet gjennomfører prosjekter i tråd med vedtatte strategier. Prosjekt kan organiseres med virkemiddelapparatet i Norge og evt. skatteFUNN. Prosjektgjennomføring i tråd med fremdriftsplan, dokumentert i IKT-integrasjonsskisser og gevinstrealiseringsplan, forberedt effektivisering generelt, digitalisering med Dashbordløsning og IoT til styring i sanntid spesielt. Kan evt. leveres til videre valgmulighet for kunstig intelligens og automatiseringsteknologi. Prosjekt kan også leveres ferdig implementert i virksomhet i samhandling med ledelse og ansatte, som vil sitte igjen med eierskap og kompetanse. Ved behov fremskaffer vi nødvendig kompletterende spesialistkunnskap til å sikre avtalt måloppnåelse.

   

Som sertifisert rekrutterer NEO-PI-3 Personlighetstest bidrar vi i samarbeid med HR i bedrift til å rekruttere ledere til FoUI-basert innovasjon, strategisk kompetansestyring og analysere og lede arbeid med kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling via systemnivå. Jeg  besitter unik kompetanse fra nasjonal- og regionalpolitisk arbeid med organisasjonsutvikling og Pro-Aktivt arbeid for samarbeidsløsninger med myndighetsapparatet og Frivilligheten. 

 

Benytt deg av vår handlingskompetanse til å utvikle et trygt lederskap, digitalisert SMARTè-system og samhandlingskompetanse til å omdanne strategi til økt forutsigbarhet og bærekraft gjennom produktet: "Helhetlig virksomhetsstyring" En systematikk med betydelig fordeler for konkurranseutsatt virksomhet. Her garanterer vi for økt effektivtet og mer lønnsom drift. Vi tilpasser og leverer interne kurs i virksomheter. Kontakt tlf. 900 52 259.

 

Du tilbys næringspolitisk kompetanse fra forskning, utdanning, innovasjons- og endringsledelse med unik implementeringskompetanse og 30 års erfaring. Akkreditert EOQ-Quality Systems Manager, Quality Lead Auditor første gang i 1999 og senere Assessor til Den Norske Kvalitetsprisen gir tillit hos kunder. Din virksomhet får trygghet i erfaringsbaserte løsninger som virker! La oss se muligheter og løsning.  

 
Tips en venn